WYKRYWANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Rywalizacja na rynku może przybrać formy prawnie zabronione. Przedsiębiorstwa stale prześcigają się w wprowadzaniu zmian i usprawnień, nierzadko korzystając ze zdobytych danych swoich rywali ekonomicznych. Aby odpowiednio zabezpieczyć firmę przed reperkusjami takich działań, nasze biuro detektywistyczne w Sosnowcu prowadzi profesjonalne wykrywanie nieuczciwej konkurencji.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dosyć ściśle określa to, jak definiować takie działanie. Może być to m.in.:

  • Wykradanie tajemnic przedsiębiorstwa, w tym np.: danych dotyczących produkcji, informacji o kontrahentach, wprowadzonych innowacjach. Samo pozyskanie lub ujawnienie takich cennych danych lub ich kopii, przez osoby, które nie mają do tego upoważnienia, jest również nielegalne.
  • Wpływanie na niewywiązanie się z umowy lub jej rozwiązania, co ma na celu przyniesienie korzyści osobom trzecim. Nakłanianie do tych czynów jest również zabronione.
  • Wystawianie nieprawdziwych opinii i pomawianie przedsiębiorstwa w rozmaitych mediach. Fałszywe opinie mogą dotyczyć m.in. cen, jakości usług lub produktów czy sytuacji prawnej.
  • Przekupstwa i korupcje pracowników pionu publicznego (m.in. urzędników, posłów, prezesów instytucji państwowych).
  • Ogólne działania ograniczające dostęp do rynku, takie jak np. nakłanianie do niekorzystania z usług lub niehandlowania z przedsiębiorstwem.

W niektórych przypadkach także podbieranie pracowników specjalistycznych jest również czynem nieuczciwej konkurencji, który możemy wykryć. Jest to szczególnie widoczne w branżach technicznych, w których wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści są bezcenni i ich działalność wpływa na pozycję rynkową firmy. Nasze biuro detektywistyczne zbiera dowody i wykrywa nieuczciwą konkurencję oraz sprawdza, czy w takich przypadkach doszło do złamania innych praw lub czy jest to niezgodne z dobrymi obyczajami.

Podejmujemy się spraw zebrania dowodów i wykrycia nieuczciwej konkurencji wyżej wymienionych przypadków, zatem jeśli podejrzewasz rywalizującą firmę lub firmy o nieczyste zagrywki rynkowe – zgłoś się do nas. Rozwiejemy wątpliwości lub zbierzemy znaczące dowody sądowe.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.