7/1/2021

JAK UZYSKAĆ ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE?

0 KOMENTARZE

Polskie prawo dopuszcza zakończenie związku małżeńskiego rozwodem. W pozwie rozwodowym można wnioskować o rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie. Dlaczego wykazanie winy współmałżonka za rozpad pożycia małżeńskiego jest korzystne i jak wywalczyć orzeczenie o winie w sądzie?

CZYNY I ZANIECHANIA UZNAWANE ZA WINĘ W SPRAWIE ROZWODOWEJ

Aby orzec zakończenie małżeństwa z winy jednego ze współmałżonków, sąd potrzebuje mocnych, jednoznacznych i niepodważalnych dowodów. Co trzeba udowodnić?
Winę jednego ze współmałżonków rozumie się jako świadome dopuszczanie się przez niego czynów i zaniechań prowadzących do osłabienia lub wyniszczenia pożycia małżeńskiego. Mogą to być zachowania sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego albo z powszechnie obowiązującymi normami. Zaliczamy do nich między innymi:

 • zdradę,
 • psychiczne znęcanie się (groźby, szantaż, poniżanie, chorobliwa i nieuzasadniona zazdrość),
 • przemoc fizyczną i seksualną,
 • ciężkie uzależnienia (narkotyki, alkohol, hazard),
 • odmowę współżycia,
 • niekontrolowane trwonienie wspólnego majątku.

Jeśli materiał dowodowy dostarczony przez strony wskaże na winę obu współmałżonków, sąd może orzec współodpowiedzialność za rozpad związku małżeńskiego. Gdy natomiast dowody w sprawie rozwodowej będą niewystarczające, winą nie zostanie obarczony żaden ze współmałżonków.
W związku z powyższym bardzo istotne jest powołanie pełnomocnika, który będzie reprezentował nasze stanowisko przed sądem. Może to być radca prawny lub adwokat.
Dowody świadczące o winie drugiej strony zdobędziemy natomiast we współpracy z profesjonalną agencją detektywistyczną, która pomoże nam zgromadzić niezbędny do orzeczenia o winie współmałżonka materiał dowodowy.

CO MOŻE STANOWIĆ DOWÓD W SPRAWIE ROZWODOWEJ Z ORZECZENIEM O WINIE?

Udowodnienie winy nie jest procesem łatwym. Bywa czasochłonne (głównie ze względu na konieczność przesłuchania wszystkich powołanych w sprawie świadków), a także trudne emocjonalnie. Poza dowodami rzeczowymi oraz zeznaniami stron i świadków, w materiale dowodowym mogą znaleźć się wszelkie treści utrwalone na nośnikach informacyjnych lub w internecie, w tym m.in.:

 • oficjalne dokumenty i notatki policyjne,
 • wyciągi bankowe i rachunki,
 • korespondencja,
 • zdjęcia i filmy video,
 • nagrania audio,
 • rejestr połączeń telefonicznych,
 • maile i SMS-y,
 • wpisy na profilu w mediach społecznościowych (zatwierdzone notarialnie).

DLACZEGO WARTO STARAĆ O ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE?

Pomimo iż proces rozwodowy z orzekaniem o winie może trwać dłużej i wymaga wyższych nakładów finansowych aniżeli rozwód bez udawadniania winy, jest w dłuższej perspektywie czasu bardziej korzystny. Były współmałżonek, któremu udowodnimy w sądzie winę za rozpad związku, zobowiązany jest do dożywotniego opłacania nam alimentów. Jednocześnie mamy nadal prawo do ubiegania się o częściowy spadek w razie jego śmierci.
Udowodnienie winy byłemu współmałżonkowi niesie ze sobą ogromną ulgę i prowadzi do zaspokojenia subiektywnego odczucia sprawiedliwości.

 

ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.